Stemmerne fra primærvalgene i Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri og North Dakota er talt op. I Washington State tæller de stadigvæk. Resultatet blev som forventet; Joe Biden står til at få mange flere delegerede end Bernie Sanders, og dermed ser Sanders’ vej til nomineringen svær ud. På nuværende tidspunkt har Biden vundet 177 delegerede og Sanders 111 i de 6 primærvalg den 10. marts. Der mangler derfor at blive talt nogle stemmer, og alle delegerede er derfor ikke endnu blevet delt ud.

En større analyse af resultatet kommer i løbet af dagene, for konsekvenserne er store – især for Sanders. Måske har han stoppet sin kampagne til den tid, på baggrund af det her resultat.

Idaho

I 2016 vandt Bernie Sanders stort med ca. 78% af stemmerne, det var ikke tilfældet i 2020. Joe Biden vandt staten med 48,9% imod Sanders’ 42,5%. Biden får 11 delegerede og Sanders 9. Stor margin men i en stat med få delegerede, er det ikke så effektfuldt set i det store hele.

Michigan

Den helt store overraskelse i 2016 kom, da Sanders knebent vandt over Clinton. Sanders brugte meget tid i staten, og håbede på et lignende overraskende resultat. Desværre for Sanders, så vandt Biden stort med 52,9% mod 36,4%. Der er pt. én delegerede der mangler at blive delt ud, men som det ser ud nu, så vinder Biden 72 mod Sanders’ 52 delegerede.

Mississippi

Den her stat lå til Bidens højreben, og han vandt den også stort. Med 81,1% af stemmerne vandt Biden over Sanders’ 14,8%. Der mangler pt. at blive delt 3 delegerede ud, men Biden står til at vinde 31 mod Sanders’ 2.

Missouri

I 2016 vandt Clinton snævert over Sanders. I 2020 så Sanders ikke ud til at kunne gøre kunststykket efter. Biden vandt overvældende med 60,1% af stemmerne mod Sanders’ 34,6%, det giver Biden 40 og Sanders 23 delegerede – der mangler at blive delt 5 delegerede ud.

North Dakota

North Dakota var en af de muligheder, Sanders havde for at vinde. I 2016 vandt han med 78% af stemmerne. I 2020 vandt Sanders igen, dog med en langt mindre margin. Han fik 53,3% mod Bidens 39,8%. Det giver Sanders 8 imod Bidens 6 delegerede, og det viser hvordan det at vinde en lille stat, rent delegeret-mæssigt, med en stor margin, ikke giver et stort plus af delegerede.

Washington

Der er pt. optalt 67% af stemmerne, og det er stadigvæk for tæt til at finde en vinder. Sanders står til 32,7% og Biden 32,5% – det er derfor alt for tæt. Hvis Sanders skulle gå hen at tabe, så ville det være en ydmygelse af ham. Men bare det, at Biden kan konkurrere med Sanders, er dårligt nyt for Sanders.

Kort sammenfatning af resultatet

Sanders skulle vende skuden, og han gjorde det ikke. Han tabte stort, og tabte rigtig meget terræn mht. delegerede til Biden. Der er en debat på Søndag, hvor de to kandidater skal duellere, og det bliver en af de sidste chancer for Sanders at fortælle, hvorfor han er den bedste kandidat.

Biden appelerede til Sanders’ folk i sin tale efter hans sejr i går. Han sagde, at Sanders’ folk også er en del af hans kampagne. Det lød unægteligt som en meget indirekte/passiv høflig hentydning til Sanders, om at slutte sin kampagne.

Tilbage står, at Sanders har en meget svær vej til nomineringen. Spørgsmålet for ham er, hvor lang tid han vil køre videre og lave hans daglige skræmmekampagner om Biden og fjerne fokus fra det store valg mod Trump.

Write A Comment